Sudski tumač za engleski jezik

Potreban vam je prevod sa overom sudskog tumača za engleski jezik radi putovanja, zaposlenja, boravka ili studiranja u inostranstvu, upisa u matičnu evidenciju, ostvarivanja prava na inostranu penziju, regulisanja imovinsko-pravnih odnosa, registracije preduzeća i obavljanja spoljnotrgovinskog prometa, učešća na tenderima, itd.

Na pravom ste mestu!

 sudski-tumac Jelena Sinadinović Bibić
STALNI SUDSKI PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK
pri Višem sudu u Novom Sadu
Rešenje o postavljenju br. 101-74-00018/2007-01 od 02.03.2007
Podaci o sudskom prevodiocu na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine