Korisni linkovi

Za dodatne informacije u vezi sa nadležnim institucijama i njihovim uslugama, načinom pribavljanja i podnošenja dokumentacije za koju je potreban prevod sa overom sudskog tumača, posetite sledeće sajtove:

sudski-tumac-engleski-linkovi