Kontakt

sudski-tumac-za-engleski

Jelena Sinadinović
STALNI SUDSKI PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK

Adresa:
Bulevar kralja Petra I 33
21000 Novi Sad, Republika Srbija

Kontakt:
Mob. + 381 64 23 03 166
E-mail: sinadinovic.jelena@gmail.com