Usmeno prevođenje

sudski-tumac-engleski

Prisustvo sudskog tumača neophodno je i prilikom venčanja kod matičara, overe potpisa i ugovora u sudu ili kod javnog beležnika, svedočenja ili saslušanja u sudu i policiji, i u svim državnim institucijama prilikom obavljanja pravnog prometa čiji je bar jedan od učesnika strani državljanin koji se ne služi srpskim jezikom, odnosno jezikom u službenoj upotrebi na teritoriji Republike Srbije.